Заваряване на пластмаси

Професионално заваряване на пластмаси в България

Професионално заваряване на пластмаси в България се предлага от малък брой фирми. Ние сме - едни от тях! Ние предлагаме заваряване на пластмаси във Варна и в други градове на страната.

Изготвяне на чертежи за заварени изделия - безплатно.

Професионално заваряване на пластмаси в България: методи

Когато има нужда да се направи едно парче пластмаса, използва се технологията за заваряване на пластмаси. От икономическата гледна точка няма по-изгоден начин на производство.

Често нашите клиенти във Варна или в други градове на България поръчват заварени контейнери, заверени листове от полиетилен или полипропилен, заварени тръби, заварени мрежи и друго. Качеството и свойствата на заварените изделия надвишават тези показатели за изделия от отливане и щамповане. Това е възможно чрез метод на екструдиране на пластмасовото производство и с качествено заварен шев.

Заваряваме полипропиленови листа, полиетиленови ребра на контейнери, полиетилен и полипропилен. Занимаваме се с изработка на всякакви дейности по модернизация, производство или ремонт на пластмасово оборудване и изделия: пластмасови листове и плочи, листове от полипропилен, листове от полиетилен, PVC, ABS цистерни, палети и други продукти.

Заваряване на полипропилен е практически същото като при полиетиленовото заваряване. Качествата на тези два материала са почти еднакви, но сега предпочитанието се дава на полипропиленовите продукти. Производство на полипропиленови контейнери, резервоари и бидони - приоритетна задача на нашето производство.

Подобно на всяка технология, заваряване на листова пластмаса изисква специално внимание и подготовка. Ако заваряването е неправилно и температурата не е спазена, връзката ще бъде ненадеждна. Доверете се на професионалисти!

Заваряване на пластмаси в България: цени и условия

Цените за заварянето на пластмаси в България се изчисляват индивидуално. Изчислението зависи от сложност на работа, размер и количество на шевове, малки елементи и друго.

Време за заваряване на едно изделие - от 30 минути до няколко дни, в зависимост от размер на изделието и сложност на работата (закупуване на допълнителни материали и елементи).

Ние извършваме изработка на пластмаси в строго съответствие с нормите, затова можете да бъдете сигурни в качеството на произведените изделия!